Redakční rada Výběru rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi

Předseda: JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.
Členové: JUDr. Ivo Kouřil, Mgr. Aleš Pavel, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Vít A. Schorm, JUDr. Pavel Simon, JUDr. Milada Šámalová, Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, M. St., Ph.D., JUDr. Petr Škvain, Ph. D., JUDr. Robert Waltr, Mgr. Petr Konůpka