Vydání 2/2017

Číslo: 2/2017 · Ročník: XXIII

Obsah vydání 2/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

22567/09 Brambilla a ostatní proti Itálii - K nezákonnosti odposlouchávání rádiové komunikace policejních složek novináři a k limitům svobody projevu a práva na rozšiřování informací

Datum: 23.06.2016 · Číslo stížnosti: 22567/09 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 2/2017 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.17;

30083/10 Karabeyoglu proti Turecku - K použitelnosti údajů získaných odposlechem elekomunikačního provozu v disciplinárním řízení a k účinnosti opravných prostředků k přezkoumání zákonnosti odposlechu

Datum: 07.06.2016 · Číslo stížnosti: 30083/10 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 2/2017 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §88 odst.9; 141/1961 Sb.: §88 odst.8; 141/1961 Sb.: §88 odst.7; 141/1961 Sb.: §88 odst.6; 141/1961 Sb.: §314l; 209/1992 Sb.: čl.6; 209/1992 Sb.: čl.8; 209/1992 Sb.: čl.13; 209/1992 Sb.: čl.41; 2/1993 Sb.: čl.13;

2319/14 Kitanovska Stanojkovic a další proti Bývalé jugoslávské republice Makedonii - K povinnosti státu zajistit neprodleně výkon rozsudku ukládajícího trest odnětí svobody pachateli, jenž spáchal trestný čin proti životu

Datum: 21.09.2016 · Číslo stížnosti: 2319/14 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 2/2017 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §1 odst.1; 141/1961 Sb.: §321; 209/1992 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.6; 45/2013 Sb.: §2; 45/2013 Sb.: §11;

33696/11 K. S. a M. S. proti Německu - K legitimitě nařízení domovní prohlídky založené na důkazu získaném v rozporu se zákonem

Datum: 06.10.2016 · Číslo stížnosti: 33696/11 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 2/2017 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §82; 141/1961 Sb.: §83a; 141/1961 Sb.: §83; 209/1992 Sb.: čl.8; 209/1992 Sb.: čl.6; 2/1993 Sb.: čl.12;

32610/07 Trevisanato proti Itálii - Posuzování přípustnosti mimořádného opravného prostředku v kontextu práva na přístup k soudu

Datum: 15.09.2016 · Číslo stížnosti: 32610/07 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 2/2017 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241a odst.2; 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1;

62303/13 Wenner proti Německu - Posouzení vhodné léčby drogově závislé osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 01.09.2016 · Číslo stížnosti: 62303/13 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 2/2017 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.31; 2/1993 Sb.: čl.7 odst.2; 169/1999 Sb.: §2 odst.2; 169/1999 Sb.: §16 odst.7; 169/1999 Sb.: §16 odst.6; 169/1999 Sb.: §27 odst.3; 345/1999 Sb.: §23; 372/2011 Sb.: §28 odst.2 písm.c); 372/2011 Sb.: §28 odst.2 písm.e); 372/2011 Sb.: §29 odst.2 písm.e);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.