Vydání 84/2015

Číslo: 84/2015 · Ročník: XXI

Obsah vydání 84/2015

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

73560/12 Constancia proti Nizozemí - K podmínkám pro uložení ochranného léčení a zabezpečovací detence a ke zjišťování existence duševní poruchy v případě odmítnutí součinnosti vyšetřované osoby se znalcem

Datum: 03.03.2015 · Číslo stížnosti: 73560/12 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 84/2015 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §116; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.1 písm.e); 2/1993 Sb.: čl.8; 218/2003 Sb.: §58; 40/2009 Sb.: §99; 40/2009 Sb.: §100; 40/2009 Sb.: §123; 40/2009 Sb.: §140; 40/2009 Sb.: §141;

6884/11 Cestaro proti Itálii - Ke kvalifi kaci policejního násilí jako mučení a k přiměřeným vnitrostátním právním prostředkům nápravy

Datum: 06.04.2015 · Číslo stížnosti: 6884/11 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 84/2015 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3; 82/1998 Sb.: §13; 273/2008 Sb.: §95; 40/2009 Sb.: §149;

22432/03 Chinnici proti Itálii č. 2 - Přiměřená náhrada za vyvlastnění, zohlednění infl ace při stanovení přiměřené náhrady

Datum: 14.04.2015 · Číslo stížnosti: 22432/03 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 84/2015 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 184/2006 Sb.: §1 odst.1; 184/2006 Sb.: §10; 89/2012 Sb.: §2952;

64569/09 Delfi AS proti Estonsku - Odpovědnost internetového zpravodajského portálu za uveřejnění komentářů často anonymních čtenářů, které zasahují do osobnostních práv jiných

Datum: 16.06.2015 · Číslo stížnosti: 64569/09 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 84/2015 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.10 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.10 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.17; 2/1993 Sb.: čl.10; 89/2012 Sb.: §81;

22037/13 Canonne proti Francii - Okolnost, že se domnělý otec odmítá podrobit znaleckému testu DNA, lze zohlednit při rozhodnutí o tom, zda je nebo není otcem dítěte

Datum: 25.06.2015 · Číslo stížnosti: 22037/13 · Typ: Rozsudek (Eu) · Vydání: 84/2015 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.8; 2/1993 Sb.: čl.34; 2/1993 Sb.: čl.32; 89/2012 Sb.: §776-784;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.